Tiimityön koulutus

Kohderyhmä

Tiimityön koulutus on suunnattu yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat oppia ihmisten toimintatyylien erilaisuudesta.

Koulutuksen sisältö

Tiimityön koulutukseen voidaan sisällyttää Extended DISC ® Ryhmäanalyysi (http://www.extendeddisc.com/finland). Analyysin tulokset käymme läpi koulutuksen aikana. Jokainen koulutukseen osallistujaa saa tämän arvokkaan analyysin käyttöönsä, ja sen tulokset helpottavat työyhteisön toiminnan kehittämistä. Muita koulutuksen aikana opittavia asioita ovat:

  • Erilaisuuden ymmärryksen lisääminen
  • Tutustumme työkaluihin, joiden avulla voimme kehittää tiimiä
  • Palautteen tärkeyden ymmärtäminen

Hyöty osanottajalle

Ihmisten erilaisuuden tunnistaminen ja ymmärtäminen tehostavat tiimin yhteistyökykyä. Tiimityö on yhteisön ja menestyksen kannalta tärkeä osatekijä. Yksilöissä ja ryhmissä on suuri määrä käyttämätöntä potentiaalia, joka odottaa hyödyntämistä. Parhaimmillaan yksilöiden erilaisuudesta saadaan yrityksen menestymisen kivijalka, jonka varaan yrityksen perustehtävää on hyvä rakentaa.

Koulutuksen järjestäjä

Stima (www.stima.fi)
Raija Kämäräinen
HM, KTK, NTM